Monthly Archives: June 2020

บัคอะเวย์บินโดรนร่วมฆ่าเชื้อ Covid-19

วันที่ 6 เม.ย. 62 วันจักรี โดรนเพื่อการเกษตรบัคอะเวย์ขอทำดี เป็นอาสาสมัครโดยร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บ้านเกิดของพวกเรา สนับสนุนโดรนพ่นสารฆ่าเชื้อ และ ประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นสารฆ่าเชื้อบนรถปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมนี้นำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี