สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น แม้สิบตาเห็น ก็ไม่เท่ามือสัมผัส คุณวชิรวัฒน์  อังศุพาณิชย์ แห่ง b.a.th Bug Away Thailand  โดรนเพื่อการเกษตร พร้อมทีมงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสาธิตและฝึกการปล่อยโดรนแก่ลูกค้าผู้มาเยือน  แม้เป็นครั้งแรกของเขาเหล่านั้นที่สัมผัส  แต่หลังจากได้เข้าใจในหลักการของเรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้วจิ้มแล้ว ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า  ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองก็ทำได้” ดังนั้น  ต้องบอกว่า หมดห่วง ไร้กังวลได้เลย  เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วจิ้มจริงๆ แถม  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอน

เรื่อง/ภาพ โดย : b.a.th Bug Away Thailand