Bug Away Thailand

โดรน (Drone) เพื่อการเกษตร หรือ UVA (Unmanned Aerial Vehicle) อากาศยานไร้คนขับ ภายใต้สัญลักษณ์ b.a.th Bug Away Thailand จาก DGI Production Co.,Ltd. ในหลากรุ่นหลายสไตล์ให้เลือก เพื่อตอบทุกโจทย์การใช้งาน หรือปรับฐานการเกษตรให้ก้าวทันโลก และยุค ไทยแลนด์ 4.0 คือ “ทำน้อย ได้มาก” และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เราจึงวิจัยและพัฒนารูปแบบต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ได้ผลผลิตเพิ่ม ที่สำคัญเป็นมิตรแท้เกษตรกรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังร่วมมือวิจัยและพัฒนา พร้อมรับรองคุณภาพจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ (GISTDA) ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ ให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและการบินในระดับโลกได้

ร่วมวิจัยพัฒนา และรับการสนับสนุนจากองค์กรมาตรฐาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.