อีกหลากหลายปัญหาที่คาใจเกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ปลูกเชิงเดี่ยวในแปลงขนาดต่างๆ ตามอายุตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ช่วงแรกๆ  พืชยังโตไม่เต็มที่ กิ่ง ก้าน ดอก ใบ ยังไม่แตกมากนัก ด้วยแรงงานคนสามารถเดินเข้าไปฉีดพ่น น้ำยาได้  แต่เมื่ออายุถึงครึ่งค่อนชีวิต การเจริญเติบโตก็แตกขยายเต็มพื้นที่  กลับมีข้อจำกัดในการเดินเข้าฉีดพ่นให้ทั่วถึงส่วนต่างๆได้ยาก  หลายท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าพืชโตแล้ว  ไม่ต้องการอาหาร หรือดูดซึมเองได้ อาจจะได้บางส่วน แท้จริงพืชยังต้องการอาหารและแร่ธาตุบำรุงอยู่   

สำหรับโจทย์นี้ง่ายๆ ทำได้จริง โดย  โดรนเพื่อการเกษตร By Bug Away Thailand ผู้ช่วยมืออาชีพเกษตรกรยุคใหม่ ในการนำพาสารน้ำเพื่อฉีดพ่นให้เข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดเวลา  เพิ่มผลผลิต และไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกให้สิ้นเปลืองได้อย่างยั่งยืน