บัคอะเวย์บินโดรนร่วมฆ่าเชื้อ Covid-19

วันที่ 6 เม.ย. 62 วันจักรี โดรนเพื่อการเกษตรบัคอะเวย์ขอทำดี เป็นอาสาสมัครโดยร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บ้านเกิดของพวกเรา สนับสนุนโดรนพ่นสารฆ่าเชื้อ และ ประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นสารฆ่าเชื้อบนรถปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมนี้นำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ท่านรองอัยการจังหวัด นาย รณรงค์ หิรัญรัตน์ ร่วมกับอาสาสมัครจากสมาคมมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน นำโดยท่านประธานสมาคม สมชัย เจียงจำเริญ ที่ส่งพี่ๆอาสาทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติการ ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณ นายกรรัตน์ คุ้มกระ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ที่อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ปฏิบัติการอีกด้วย

ทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผน และกำหนดปฏิบัติการครั้งแรกเป็นวันที่ 6 เม.ย. 63 โดย เริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ถนนดำเนินเกษม หน้าวัดอัมพวันปิยาราม ไปจนถึงแยกศาลากลางจังหวัด และรอบตลาดสิ้นเดือน (บขส.เก่า) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจับจ่ายอาหารสำเร็จรูปรับประทาน และวนเข้าสู่บริเวณถนนราชวิถี (หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี) ไปจนถึงแยกเขาวัง (พระนครคีรี) กิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยดำเนินความสะดวก และร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างความปลอดภัยในพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการทำความสะอาดเมืองของเราในครั้งนี้ด้วย 

บัคอะเวย์ของเรายังคงช่วยเหลือเป็นกองหนุนให้กับจังหวัดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหมือนที่ผ่านมา ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ส่งเสริมเราให้มีทุกวันนี้ และบัคอะเวย์ขอตอบแทนคืนแก่สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *